Om – så….

Det tar tid att nå mål - och här kommer det svåra. Vi behöver vara uthålliga och inte ge efter för den omedelbara belöningen eller impulsen! Våra hjärnor är plastiska och formbara och vi kan påverka oss själva. Vår planering är avhängig den exekutiva funktionen i frontalloben i hjärnan. Där sker de kognitiva färdigheter som hanterar impulser, handlingar och känslor. Genom denna funktion kan vi hantera våra mål och vårt liv. Genom att vara medveten om...