Tacksamhet gör det tydligt för oss vad som är viktigt i livet. Har man gått igenom svårigheter och sedan tittar tillbaka på hur det var fylls man av en tacksamhet av att ha överlevt. Sedan fortsätter man som vanligt. Man tar saker för givna igen. Det är helt naturligt att gå vidare i livet och inte fastna och grubbla men man kan stanna upp regelbundet och se vad man åstadkommit och verkligen se allt man kan vara tacksam över. Att man har tak över huvudet, en familj man bryr sig om. Man bör också ta reda på vad man tycker är viktigt i livet. Försöka leva efter sina egna värderingar. På så sätt kan man hitta och bevara sin glädje till livet.

image