Tag vara på ögonblicken!

Stanna upp ofta! Och lägg märke till något som känns skönt och angenämt, som värmen i sängen, ett barns leende, solstrålen genom fönstret, din partners röst, fåglarnas sång, en blomma, något som smakar eller luktar. Livet blir så mycket härligare om vi fokuserar på det positiva i livet!

Trevlig sommar!