Långvarig eller ihållande smärta i nacken trots besök hos kiropraktor, massör, sjukgymnast. Inget syns på röntgen.

Jag utvärderar om smärtan kommer från kotor/nerver, muskler, senor eller ligament.

95% av all nacksmärta kommer från ärrbildning i ligamenten. Behandlar ligament och muskler efter utvärderingen.

Utbildad av Ben Benjamin, doktor i idrottsmedicin och grundare av The Muscular Therapy Institute i Boston. Stockholm september/oktober 2017.

Pris: Utvärdering & behandling: 400 kr, 30 minuter
Pris: Behandling: 150 kr, 15 minuter