Det tar tid att nå mål – och här kommer det svåra.
Vi behöver vara uthålliga och inte ge efter för den omedelbara belöningen eller impulsen!
Våra hjärnor är plastiska och formbara och vi kan påverka oss själva.
Vår planering är avhängig den exekutiva funktionen i frontalloben i hjärnan. Där sker de kognitiva färdigheter som hanterar impulser, handlingar och känslor. Genom denna funktion kan vi hantera våra mål och vårt liv.

Genom att vara medveten om hjärnans sätt att fungera, kan vi använda oss av självkontroll och kyla ner våra impulser som kanske bidrar till att vi inte uppnår våra mål.

Vi behöver ”kyla ner nuet och hetta upp framtiden”. Vi behöver med andra ord ha självkontroll nog att avstå från den där cigaretten, och att inte skjuta på att gå till gymmet, söka nytt arbete, skriva det där CV:t eller prata med chefen om vad man vill. Självkontroll innebär att vi behöver instruera oss själva att göra det som på lång sikt ger oss belöning och vara medveten om vad som händer just nu.
Om-så planer

Det finns ett knep som man kan använda sig av och det är att tänka i ”Om-så”-genomförande planer. Det gör att vi kan kontrollera vårt beteende mer framgångsrikt för att uppnå våra mål.

”Om jag ser en chokladkaka så kommer jag att lägga undan den!” (Målet kan vara att gå ner i vikt)
”Om jag får ett mail på kvällen så kommer jag inte att svara på det förrän nästa dag.” (Målet kan vara att hitta balans i livet).
”Om jag undviker att söka jobbet så kommer jag inte att utvecklas och trivas.” (Målet kan vara karriärutveckling och arbetstillfredsställelse).

Att ha ”om- så”-tankar och planer gör att vi får en automatisk självkontroll.

Så ta fram dina mål och gör
”Om-så”-planer av dem för att utveckla din självkontroll.

Lycka till!