Massagen är igång som vanligt med noga rengöringsrutiner.

Angående vaccinationen: När ni fått ert vaccin är det viktigt att avstå massagebehandling 14 dagar efter sprutan. Era kroppar utsätts för stor påfrestning efter vaccineringen.