Södra Järnvägsgatan 55

Ingång: I bottenvåningen på Friskvårdskompaniet