En ny säsong och nya föresatser. Det är nu man ska börja träna, äta nyttigt och ha bra rutiner efter sommarens lättja. Vill du ha koll på kroppen kan du göra en impedansvägning och konditionstest för att veta nuläget. Lättare att planera framåt och se förbättringarna sedan! Välkomna!