Hälsa kan betyda så mycket. Oavsett vad hälsa är för just Dig kan vi tillsammans sträva efter att nå Dina mål – vilka dessa än må vara. Jag kommer att se till att du får kontroll över dina beteenden och ovanor. Att du får inspiration till att äta hälsosammare, komma igång med motion och hitta ditt bästa jag!

Välkommen!
Birgitta Andersson
  • Diplomerad: Friskvårds- och kostkonsult med kognitiv inriktning
  • Diplomerad: Svensk klassisk massage, Friskvårdsmassage och Thaimassage.
  • Diplomerad: Deep tissue massage and myofascial release. Art Riggs
  • Diplomerad: Massage of ligaments in the neck. The Benjamin institut för advanced studies.
  • Diplomerad Hälsoprofilsbedömmare (HPI Nordic)

Mobil: 070-22 20 861, birgitta.andersson@halsaifokus.se

Min vision  

Få människor att själva förändra sin livssituation till det bättre. Hitta sin säkerhet och kontroll och därigenom makt över sin egen hälsa. Jag finns där som stöd och inspiration med framför allt ska de få hjälp att hitta sin styrka och kraft som hjälper dem att förändras inifrån. De kommer att få självförtroende och en ny energi i sitt nya hälsosamma liv!

4 viktiga effekter av förändringsarbete som jag kan hjälpa er uppnå!

Livsstilsförändringar är bland det svåraste vi kan ägna oss åt. Kroppen och sinnet vänjer sig vid saker som kan verka bekväma och funktionella men som på sikt kan få katastrofala konsekvenser.

Den bästa och långvarigaste förändingen är när det sker genom personlig insikt och erfarenhet. Genom personliga samtal och hälsobedömning kan jag skräddarsy metoder och redskap så att kunden kan genomföra sin egen livsstilsförändring.

Förebyggande friskvårdsarbete:

Här finns metoder för att sänka ohälsotalen i företag/organisationer och för enskilda individer. Genom att kartlägga personalens eller den enskilde kundens hälsoläge kan man mer effektivt planera och utforma en strategi för det kommande friskvårdsarbetet.

Sociala nyttoeffekter:

Fysiska aktiviteter tillsammans med kollegor ger en bra sammanhållning och ett trevligare arbetsklimat på arbetet. Bättre tolerans och stöd vid livsstilsförändringar.

Individuella nyttoeffekter:

Att sluta röka eller snusa, äta bättre och mer hälsosam mat, förbättra sin kondition och sömn ger individen chansen till ett långt och friskt liv. Man får verktyg så man fungerar maximalt fysiskt och psykiskt både på arbetet, fritiden och tillsammans med familjen.

Samhällsekonomiska nyttoeffekter:

Statens folkhälsoinstitut har konstaterat att fysisk aktivitet i många fall är lika bra som medicin. I en kunskapsöversikt som de givit ut med titeln ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” från 2006 påvisar de till exempel att fysisk aktivitet är lika bra som medicin mot depression. I skriften påvisas också att den som har en stillasittande vardag har mycket att vinna för sin hälsa genom att röra mer på sig. Daglig fysisk aktivitet, till exempel 30 minuters rask promenad, kan förlänga livet med flera år.

Samhällets kostnader: Hälsoekonomerna professor Björn Lindgren och docent Kristian Bolin har med data 2006, beräknat att de totala samhällskostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige uppgår till drygt 6 miljarder kronor per år, varav 5,3 miljarder är kostnader för produktionsbortfall. Av de senare går 68 procent till förtidspensioner och 32 procent till för tidig död.

Företagsekonomiska nyttoeffekter:

I en rapport av Stefan Lundström, forskargruppen MINT, är det i genomsnitt värt minst 420 000:- på en fyraårsperiod att ha en anställd i friskgrupp i stället för riskgrupp. Hans kalkyler ger beloppet som summan av lägre sjukfrånvaro, 60 000:- och högre arbetseffektivitet, 360 000:-.

Hälsoprofilbedömnings åtgärdsgrupper har ett tydligt samband med sjukfrånvaro. Medarbetare i HPI Riskgrupp har ohälsa eller en risk för framtida ohälsa. De i HPI Friskgrupp har en hälsosam livsstil. En vetenskaplig studie på 320 tjänstemän visade att medarbetare i riskgruppen hade i genomsnitt 10 sjukdagar fler per år jämfört med friskgruppen. En personalekonomisk beräkning visar att varje sjukdag kostar arbetsgivaren ca 10 % av månadslönen.

1 sjukdag = 10 % av 1 månadslön 10 sjukdagar = 100 % av 1 månadslön Därmed kostar medarbetare i riskgruppen i genomsnitt arbetsgivaren 1 extra månadslön per år jämfört med medarbetare i friskgruppen.

Åtgärdsgrupperna i Hälsoprofilbedömning är utvecklade utifrån den senast forskningen och med erfarenheter från flera miljoner Hälsoprofilbedömningar genomförda sedan 1976.

sta

Läs: kommunikations- och integritetspolicy

Lämna ett svar