20150418_180040000_iOS

För företag & privatpersoner. BokaTid_Vit_MorkBakgrund_90px

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. 80 % av ohälsan är livsstilsbetingad. En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring.  Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

20150418_180103000_iOS

Hälsoprofilsbedömning (HPB)

I detta ingår:

Frågor om livsstil och hälsa. Frågeformulär som omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner, symptom, stress, ensamhet och hälsa. Allt är konfidentiellt. Tidsåtgång 90 minuter.

Mätningar: Vikt, blodtryck. Fett- muskel- och vattenprocent via en avancerad impedansmätning. Blodsocker- och blodtrycksmätning.

Konditionstest på cykel utifrån den anställdes egna förutsättningar. Ett testvärde visar på hur väl den anställde klarar av sitt arbete. I dag har varannan medarbetare svårigheter att klara av sitt kontorsarbete med minskad effektivitet och produktivitet som följd.

Ett främjande samtal med fokus på både nuläge och förändring. Utifrån den anställdes hälsovision, egna ansvar och val kommer vi fram till bra åtgärder för att förbättra livsstilen.

Avrapportering på gruppnivå. Individuella resultat sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.

Uppföljning av cykeltest: Efter cirka 6 månader görs en uppföljning av cykeltestet. Tidsåtgång 45 minuter.

Pris: 1700 kr + uppföljning cykeltest 700 kr efter ca 6 månader.

Läs mer om de lyckosamma projekt som har genomförts på http:www.hpinordic.se

samtal

Lite fakta

PUL, personuppgiftslagen:
Din personliga integritet värnas genom att inga obehöriga får ta del av din Hälsoprofil. En eventuell arbetsgivare ser inte dina privata värden, utan uppgifterna blir endast som en gruppstatistik. Företaget kan utifrån gruppresultaten ta beslut om olika friskvårdsåtgärder.

Att tänka på inför din Hälsoprofilsbedömning
• Ta med ombyte, t-shirt (ej långärmat) och lediga byxor/shorts för cykeltestet. Testet är som en lätt ansträngande promenad i 4-6 minuter. Helt utifrån dina egna förutsättningar.
• Avstå från tyngre motion eller fysisk aktivitet 24 timmar före testet.
• Undvik att äta en större måltid 2 timmar innan du kommer.
• Rök eller snusa inte timmen innan.
• Besvara frågeformuläret i lugn och ro. Glöm inte att skicka in det.
• Om du är sjuk så försök att omboka din tid så snart som möjlig.
• Om du använder mediciner så skriv ner namnen på dessa och ta med.
• En Hälsoprofilsbedömning tar ca 1,5 timme att genomföra.
• Något förhöjt eller måttligt högt blodtryck är inget hinder för att genomföra en Hälsoprofilsbedömning.
Varmt välkommen till din Hälsoprofilsbedömning!

20150418_180056000_iOS

Lämna ett svar