20150418_180040000_iOS

För företag & privatpersoner. BokaTid_Vit_MorkBakgrund_90px

Företag:

Stärk hälsan hos företagets anställda och motivera dem till en sund livsstil genom “Hälsa i fokus hälsokoncept”. Eftersom 80 % av ohälsan kan vara livsstilsbetingad är målsättningen med mitt arbete ute på företagen att få så många som möjligt att ersätta sämre vanor med sundare alternativ. En hälsosam livsstil bidrar till en meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv.

20150418_180103000_iOS

Hälsoprofilsbedömning: den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil.

I detta ingår:

Frågor om livsstil och hälsa. Frågeformulär som omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner, symptom, stress, ensamhet och hälsa. Allt är konfidentiellt. Tidsåtgång 90 minuter.

Mätningar: Vikt, blodtryck. Fett- muskel- och vattenprocent via en avancerad impedansmätning.

Konditionstest på cykel utifrån den anställdes egna förutsättningar. Ett testvärde visar på hur väl den anställde klarar av sitt arbete. I dag har varannan medarbetare svårigheter att klara av sitt kontorsarbete med minskad effektivitet och produktivitet som följd.

Ett främjande samtal med fokus på både nuläge och förändring. Utifrån den anställdes hälsovision, egna ansvar och val kommer vi fram till bra åtgärder för att förbättra livsstilen.

Avrapportering på gruppnivå. Individuella resultat sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete.

Uppföljning av cykeltest: Efter cirka 6 månader görs en uppföljning av cykeltestet. Tidsåtgång 45 minuter.

Pris per anställd: 1700 kr. (tillkommer cykeltest uppföljning 6 månader senare. Pris per anställd: 700 kr)

Tillägg: Uppföljande samtal: Behöver den anställde mer stöd för att komma igång med sina nya livsstil kan uppföljande samtal hjälpa. Beroende på vad den anställde har för behov skräddarsys träffen.

Exempel 1: Mer tips om träning och hjälp att komma igång med sin träning. Prova på gymträning på Friskvårdskompaniet

Exempel 2: Vi går igenom kundens matvanor och näringsintag via ett kostprogram. Kunden får veta vilka eventuella näringsämnen som behöver stärkas. Kost och näringstips. Tidsåtgång: 60 minuter/träff.

Pris per anställd: 600 kr/träff. Bokning för företag: Ring Birgitta 070-2220861 för upplägg.

För enskilda kunder:

Det här passar också enskilda som vill få koll på sin hälsa både psykiskt och fysiskt :BokaTid_Vit_MorkBakgrund_90px
Pris 1700 kr utan tillägg.
Läs mer om de lyckosamma projekt som har genomförts på http:www.hpinordic.se

samtal

 

Lite fakta

PUL, personuppgiftslagen:
Din personliga integritet värnas genom att inga obehöriga får ta del av din Hälsoprofil. En eventuell arbetsgivare ser inte dina privata värden, utan uppgifterna blir endast som en gruppstatistik. Företaget kan utifrån gruppresultaten ta beslut om olika friskvårdsåtgärder.
Att tänka på inför din Hälsoprofilsbedömning
• Ta med ombyte, t-shirt (ej långärmat) och lediga byxor/shorts för cykeltestet. Testet är som en lätt ansträngande promenad i 4-6 minuter. Helt utifrån dina egna förutsättningar.
• Avstå från tyngre motion eller fysisk aktivitet 24 timmar före din Hälsoprofilsbedömning
• Undvik att äta en större måltid 2 timmar innan du kommer
• Rök eller snusa inte timmen innan
• Besvara frågeformuläret i lugn och ro. Glöm inte att skicka in det eller ta det med dig
• Om du är sjuk så försök att omboka din tid så snart som möjlig
• Om du använder mediciner så skriv ner namnen på dessa och ta med
• En Hälsoprofilsbedömning tar ca 1,5 timme att genomföra
• Något förhöjt eller måttligt högt blodtryck är inget hinder för att genomföra en Hälsoprofilsbedömning
Varmt välkommen till din Hälsoprofilsbedömning!

20150418_180056000_iOS

Lämna ett svar